Beëdigde vertalingen

Bij overlegging van een vertaald document aan een officiële instantie is het meestal nodig dat deze vertaling wordt beëdigd. Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigd vertaler wordt gewaarmerkt door deze te voorzien van een stempel, handtekening en een verklaring waaruit blijkt dat het hier gaat om een getrouwe en nauwkeurige vertaling van het aangehechte brondocument. Een beëdigd vertaler voldoet aan specifieke voorwaarden en heeft zijn/haar handtekening gedeponeerd bij één of meerdere rechtbanken. Bovendien staat hij/zij geregistreerd in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

AJF Translations verzorgt graag uw beëdigde vertalingen. Angelina Fransen is in 2003 beëdigd door de rechtbank in Roermond en staat ingeschreven in het Rbtv onder nummer 466. Haar handtekening is gedeponeerd bij de rechtbanken van Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht en Roermond.